شیشه سکوریت که به نامهای نشکن و یا شیشه میرال شناخته می شود نوعی مقاوت بسبار بالا می باشد.
این نوع شیشه ها با فرآوری که درطی یک عملیات حرارتی بر روی شیشه معمولی بدست می آید.
کارخانه ایمن جام فرد تولید کننده میرال با بکار گیری به مدرن ترین تجهیزات روز دنیا فرآیند تولید و سکوریت کردن را بر روی انواع شیشه های ساختمانی اعم از :‌
شیشه رنگی ، رفلکتیو ، چاپ شده ، لعاب خورده و سایر شیشه ساختمانی انجام میدهد.